Egzekucja ze składników majątku dłużnika znajdujących się na terytorium Unii Europejskiej

Często w obrocie prawnym ma miejsce sytuacja, gdzie wierzyciel nie może zaspokoić się z majątku dłużnika znajdującego się w Polsce. Nie jest to jednak koniec prawnych możliwości działania takiego wierzyciela, bowiem nie może on wykluczyć możliwości, że jego dłużnik posiada majątek w innym państwie Unii Europejskiej. Wtedy, po spełnieniu szeregu warunków i przejściu określonej procedury, wierzyciel ma szansę na zaspokojenie swojej wierzytelności z majątku dłużnika znajdującego się np. w Wielkiej Brytanii.

Egzekucja ze składników majątku dłużnika znajdujących się na terytorium Unii Europejskiej

Maksymalne kwoty potrąceń z wynagrodzenia za pracę oraz kwota wolna od potrąceń

Ustawodawca podchodzi do egzekucji z wynagrodzenia o pracę w sposób szczególny. Bierze on zatem pod uwagę fakt, że stanowi ono często jedyne źródło utrzymania dłużnika i jego rodziny.

Maksymalne kwoty potrąceń z wynagrodzenia za pracę oraz kwota wolna od potrąceń

Nawet niewielka zaległość w opłatach eksploatacyjnych wobec spółdzielni mieszkaniowej może doprowadzić do utraty mieszkania

Zgodnie z Uchwałą Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 27 sierpnia 2015 r. III CZP 42/15 dopuszczalna jest egzekucja świadczeń pieniężnych ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w zasobach spółdzielni mieszkaniowej będącej wierzycielem, bez uzyskania orzeczenia sądu o jego sprzedaży w drodze licytacji.

Nawet niewielka zaległość w opłatach eksploatacyjnych wobec spółdzielni mieszkaniowej może doprowadzić do utraty mieszkania

Członkowie zarządu spółki z o. o. ponoszą odpowiedzialność za niewypłacone wynagrodzenia za pracę

Możemy wyróżnić dwa warunki odpowiedzialności członków zarządu: 1) bezskuteczność egzekucji przeciwko spółce, 2) niemożliwość powołania się na którąś z okoliczności uwalniających od odpowiedzialności wymienionych w § 2 art. 299 KSH. Warto podkreślić, że odpowiedzialność wszystkich członków zarządu za zobowiązania spółki na podstawie art. 299 KSH jest solidarna.

Członkowie zarządu spółki z o. o. ponoszą odpowiedzialność za niewypłacone wynagrodzenia za pracę