Poszkodowany właściciel samochodu może żądać odszkodowania według cen części oryginalnych

Poszkodowany właściciel samochodu może żądać odszkodowania według cen części oryginalnych

W Uchwale III CZP 80/11 Sąd Najwyższy stwierdził, że poszkodowany może żądać odszkodowania według cen części oryginalnych, jeżeli takie części zostały zniszczone w wyniku wypadku.

 

Poszkodowany w wypadku komunikacyjnym może żądać od ubezpieczyciela w ramach jego odpowiedzialności gwarancyjnej, aby wysokość odszkodowania za szkodę w pojeździe została ustalona według cen części oryginalnych, pochodzących bezpośrednio od producenta pojazdu. Jest to możliwe w sytuacji, gdy uszkodzeniu uległy części oryginalne i zachodzi konieczność ich wymiany na nowe.

 

W razie uszkodzenia pojazdu, poszkodowany może żądać od ubezpieczyciela kwoty odpowiadającej wszelkim celowym i ekonomicznie uzasadnionym wydatkom służącym do przywrócenia stanu poprzedniego. Przywrócenie takiego stanu będzie mieć miejsce tylko, jeżeli stan pojazdu po jego naprawie będzie pod każdym istotnym względem odpowiadać stanowi pojazdu przed uszkodzeniem. Zgodnie z 361 § 2 KC poszkodowany ma prawo do pełnego naprawienia szkody, natomiast dobór części zamiennych potrzebnych do naprawy uszkodzonego pojazdu nie może w żaden sposób prowadzić do pogorszenia położenia poszkodowanego. Z orzecznictwa Sądu Najwyższego wypływa wniosek, że użycie w naprawie części oryginalnych jest bezwzględne wymagane gdy:

 

1) pojazd jest jeszcze objęty gwarancją producenta i w okresie gwarancji był serwisowany w oparciu o części oryginalne bezpośrednio pochodzące od producenta,

 

2) przemawia za tym szczególny interes poszkodowanego, co ma miejsce np. w sytuacji, gdy pojazd nie jest już objęty gwarancją producenta, jednakże jego serwisowane jest prowadzone w oparciu o części oryginalne.

 

Należy zauważyć, że nie można mówić o zamkniętym katalogu sytuacji, w których interes poszkodowanego przemawia za tym, aby zastosować ceny części oryginalnych, które pochodzą bezpośrednio od producenta pojazdu. Za niewykluczone należy również uznać możliwości stosowania w naprawie części nieoryginalnych, jednakże muszą być one porównywalnej jakości. Będą to części, których producent zaświadczy, że są tej samej jakości co części stosowane do montażu samochodów. Muszą być one ponadto objęte gwarancją producenta.

 

Użycie do naprawy części nieoryginalnych dopuszczalne jest jednak tylko w szczególnie uzasadnionych sytuacjach. Będzie to przykładowo naprawa uszkodzenia pojazdu przestarzałego, którego części były mocno zużyte. Użyteczność takich części nie jest bowiem wyższa od z części nowych o porównywalnej jakości.

 

Marcin Markowski

 

Źródła:

- Kodeks Cywilny

- Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 12 kwietnia 2012 r. III CZP 80/11

- Postanowienie Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 20 czerwca 2012 r. III CZP 85/11

https://rf.gov.pl/z-prac-biura/Uzasadnienie_postanowienia_Sadu_Najwyzszego_z_dnia_20_czerwca_2012_r__w__III_CZP_85_11__w_sprawie_dopuszczalnosci_i_zakr__20988

 

zdjęcie: www.CheapFullCoverageAutoInsurance.com