Zajmujemy się pomocą prawną w zakresie obsługi podmiotów leczniczych oraz Klientów indywidualnych, w tym reprezentacją w postępowaniach sądowych oraz sporządzaniem opinii i analiz prawnych dotyczących sektora ochrony zdrowia, w szczególności:

  • odpowiedzialności za błąd w sztuce lekarskiej (w tym postępowaniach przed Wojewódzką Komisją do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych)
  • problematyce przestrzegania praw pacjenta
  • zagadnieniach prawa farmaceutycznego.

Kancelaria oferuje również kompleksową pomoc prawną przy prowadzeniu badań klinicznych na rzecz sponsorów badań, badaczy i ośrodków badawczych.

Polecamy swoje usługi w szczególności w zakresie:

  • sporządzania i negocjowania umów na prowadzenie badań klinicznych oraz tworzenia wzorów pozostałej dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia i prowadzenia badania
  •  doradztwa w sprawach związanych z uzyskiwaniem pozwoleń i opinii niezbędnych do  prowadzenia badań klinicznych
  • pomocy prawnej związanej z zagadnieniami odpowiedzialności za szkodę związaną z prowadzeniem badania klinicznego, problemami podatkowymi oraz ochrony danych osobowych uczestników badania.