Kancelaria zajmuje się świadczeniem pomocy prawnej z zakresu prawa cywilnego zarówno na rzecz podmiotów gospodarczych, jak i osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Oferujemy pomoc prawną między innymi w zakresie następujących zagadnień:

  • tworzenia i opiniowania umów wykorzystywanych w obrocie gospodarczym
  • zasiedzenia nieruchomości
  • spraw spadkowych
  • ochrony dóbr osobistych
  • prawa pracy
  • prawa ochrony konsumentów
  • spraw mieszkaniowych.

Ponadto świadczymy usługi prawne w sprawach odszkodowawczych, między innymi z tytułu szkód wyrządzonych na skutek błędu medycznego (w tym postępowania przed Wojewódzką Komisją do spraw Zdarzeń Medycznych) oraz szkód powstałych na skutek wypadków komunikacyjnych.

Reprezentujemy klientów zarówno w tzw. postępowaniach likwidacyjnych (przed zakładami ubezpieczeń), jak i w postępowaniach sądowych.