Nasza Kancelaria zajmuje się zarówno sprawami dotyczącymi tzw. przestępstw pospolitych, jaki i przestępstw gospodarczych oraz prowadzeniem postępowań karnoskarbowych i dyscyplinarnych.

Oferujemy swoje usługi na wszystkich etapach postępowaniach, w tym w sytuacjach wymagających podjęcia niezwłocznych kroków prawnych.

Reprezentujemy Klientów w postępowaniach przygotowawczych przed prokuraturą i innymi organami ścigania oraz w toku procesu przed sądami karnymi.

Występujemy w interesie naszych Klientów również postępowaniach wykonawczych, w tym dotyczących warunkowego odroczenia wykonywania kary, przerw w wykonywaniu kary pozbawienia wolności czy rozłożenia grzywny na raty.