Kancelaria zajmuje się prowadzeniem spraw z zakresu prawa rodzinnego.

Reprezentujemy naszych klientów w szczególności w sprawach o alimenty, rozwodowych, podział majątku dorobkowego, adopcję i ustanowienie rodziny zastępczej, ustalenie ojcostwa, a także postępowaniach w sprawie ograniczenia, pozbawienia i zawieszenia władzy rodzicielskiej, ustalenia i zakazania kontaktów z dzieckiem oraz innych rozstrzygnięć o istotnych sprawach dziecka.

Zajmujemy się także tematyką rozliczeń finansowych pomiędzy konkubentami oraz problematyką odpowiedzialności za długi współmałżonka, w szczególności w sprawach dotyczących przedsiębiorców.

Usługi Kancelarii obejmują kompleksową pomoc prawną, w tym indywidualne konsultacje z klientem oraz reprezentację przed sądami i innymi organami władzy publicznej.