Grzegorz Koziarski

Grzegorz Koziarski
Radca prawny

Obszary specjalizacji: prawo medyczne, odszkodowawcze, gospodarcze i sportowe

Języki obce: angielski

Grzegorz Koziarski ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Gdańskim, a następnie aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku oraz studia podyplomowe z seminarium doktorskim w Wyższej Szkole Bankowej w Gdyni. Przygotowuje pracę doktorską z zakresu prawa odszkodowawczego i badań klinicznych produktów leczniczych. Uczestnik konferencji i autor publikacji z zakresu prawa medycznego.

Zdobywał doświadczenie zawodowe pracując w jednostkach ochrony zdrowia, w tym dużych przedsiębiorstwach leczniczych, na stanowisku radcy prawnego i asystenta zarządu oraz pełniąc funkcję koordynatora do spraw badań klinicznych. W pracy zawodowej specjalizuje się w sprawach gospodarczych oraz procesach odszkodowawczych, w szczególności o odszkodowania za szkody komunikacyjne i błędy medyczne. Udzielał także pomocy prawnej  trójmiejskim klubom sportowym.

Tomasz Markiewicz

Tomasz Markiewicz
Radca prawny

Obszary specjalizacji: prawo własności intelektualnej, prawo administracyjne, prawo spadkowe

Języki obce: angielski

Tomasz Markiewicz jest absolwentem studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Odbył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku.

Zdobywał doświadczenie w obsłudze klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców w Trójmieście, prowadząc szereg postępowań cywilnych i administracyjnych, w tym podatkowych. Z sukcesem występował w sprawach karnych, zarówno w roli oskarżyciela posiłkowego, jak i prywatnego. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa autorskiego i szeroko pojętej własności intelektualnej.

 

Sebastian Zabłocki

Krzysztof Wasyluk
Radca prawny

Obszary specjalizacji: prawo egzekucyjne i windykacja, prawo rodzinne, prawo odszkodowawcze

Radca prawny wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie. Od 2007 roku praktykujący w zawodzie.

Aplikację radcowską odbył i złożył egzamin zawodowy przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. 

Specjalizuje się w sprawach:

  • windykacyjnych, w tym również nadzorowaniu postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez komorników sądowych,
  • z zakresu prawa rodzinnego m. in. o rozwód, separację, alimenty oraz uregulowanie kontaktów z dzieckiem,
  • o odszkodowania i zadośćuczynienia związane z wypadkami komunikacyjnymi.
Monika Kozłowska

Monika Kozłowska
Współpracownik

Języki obce: angielski, hiszpański, niemiecki

Monika Kozłowska jest studentką prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując na stanowisku specjalisty do spraw obrotu nieruchomościami oraz w kancelariach prawnych.

Jej zainteresowania zawodowe obejmują w szczególności prawne aspekty obrotu nieruchomościami, prawo cywilne (ze szczególnym uwzględnieniem prawa spadkowego) oraz prawo bankowe.