Grzegorz Koziarski

Grzegorz Koziarski
Radca prawny

Obszary specjalizacji: prawo medyczne, odszkodowawcze, gospodarcze i sportowe

Języki obce: angielski

Grzegorz Koziarski ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Gdańskim, a następnie aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku oraz studia podyplomowe z seminarium doktorskim w Wyższej Szkole Bankowej w Gdyni. Przygotowuje pracę doktorską z zakresu prawa odszkodowawczego i badań klinicznych produktów leczniczych. Uczestnik konferencji i autor publikacji z zakresu prawa medycznego.

Zdobywał doświadczenie zawodowe pracując w jednostkach ochrony zdrowia, w tym dużych przedsiębiorstwach leczniczych, na stanowisku radcy prawnego i asystenta zarządu oraz pełniąc funkcję koordynatora do spraw badań klinicznych. W pracy zawodowej specjalizuje się w sprawach gospodarczych oraz procesach odszkodowawczych, w szczególności o odszkodowania za szkody komunikacyjne i błędy medyczne. Udzielał także pomocy prawnej  trójmiejskim klubom sportowym.

Tomasz Markiewicz

Tomasz Markiewicz
Radca prawny

Obszary specjalizacji: prawo własności intelektualnej, prawo administracyjne, prawo spadkowe

Języki obce: angielski

Tomasz Markiewicz jest absolwentem studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Odbył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku.

Zdobywał doświadczenie w obsłudze klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców w Trójmieście, prowadząc szereg postępowań cywilnych i administracyjnych, w tym podatkowych. Z sukcesem występował w sprawach karnych, zarówno w roli oskarżyciela posiłkowego, jak i prywatnego. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa autorskiego i szeroko pojętej własności intelektualnej.